Logaritmische functies > Logaritmische vergelijkingen
123456Logaritmische vergelijkingen

Voorbeeld 1

Los op: .

> antwoord

Maak de grafieken van en op de grafische rekenmachine. Voor de logaritmische functie bedenk je vooraf dat het domein is, met een verticale asymptoot . Hiermee en met bepaal je de vensterinstellingen.

  • geeft en dus .
    Hiermee vind je: .

  • Nu bekijk je de grafiek en lees je de oplossing af: .

Controleer je antwoord met de grafische rekenmachine.

Opgave 3

Los op de manier van het voorbeeld op: .

Opgave 4

Gegeven is de functie met .

a

Los algebraïsch op: .

b

Bepaal het domein, het bereik en de vergelijking van de asymptoot van en teken de grafiek.

c

Los op: .

Opgave 5

Teken met de grafische rekenmachine de grafieken van de functies en .

a

Bepaal van beide functies het domein.

b

Schrijf van beide functies de vergelijking van de asymptoot op.

c

Los algebraïsch op: .

d

Los op: .

verder | terug