Logaritmische functies > Logaritmische vergelijkingen
123456Logaritmische vergelijkingen

Voorbeeld 2

Bij het oplossen van sommige vergelijkingen heb je de eigenschappen van logaritmen nodig.
Los algebraïsch op: .

> antwoord

In plaats van het toepassen van een exponentiële functie met grondtal , kun je er ook voor kiezen om met behulp van de andere definitieformule te schrijven als , waarna je ook uitkomt op .

Vanwege het domein van de logaritmes moet en . Alleen voldoet daaraan en dit is daarom de enige oplossing van de gegeven vergelijking.

Opgave 6

Los algebraïsch op: .

Opgave 7

Los de vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op.

a

b

c

d

e

f

verder | terug