Logaritmische functies > Logaritmische vergelijkingen
123456Logaritmische vergelijkingen

Voorbeeld 3

Sommige vergelijkingen met logaritmen los je op met behulp van de rekenregel voor het wisselen van grondtal.
Los algebraïsch op: .

> antwoord

Maak eerst de grafieken van en .

  • los je op door van grondtal te wisselen, bijvoorbeeld naar grondtal omzetten:
    De vergelijking wordt daarmee en dus . Hieruit volgt:

  • Vervolgens gebruik je de grafieken van en om de oplossing af te lezen.

Je vindt dat altijd groter of gelijk is aan , tenminste binnen beide domeinen van deze functies. De oplossing is daarom: .

Opgave 8

Gebruik in deze opgave de rekenregel voor het wisselen van grondtal.

a

Los algebraïsch op: .

b

Los op: .

verder | terug