Logaritmische functies > Logaritmische vergelijkingen
123456Logaritmische vergelijkingen

Practicum

Met AlgebraKIT kun je oefenen met het oplossen van vergelijkingen met logaritmen.
Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
Met krijg je een nieuwe opgave.

verder | terug