Logaritmische functies > Logaritmische vergelijkingen
123456Logaritmische vergelijkingen

Testen

Opgave 17

Los algebraïsch op.

a

b

c

d

Opgave 18

Gegeven zijn de functies en met voorschriften en .

a

Bepaal het domein, het bereik en de asymptoot van beide functies.

b

Bereken voor welke geldt .

c

Los algebraïsch op: .

d

Bereken voor welke geldt .

e

Los algebraïsch op: .

f

Los algebraïsch op: .

Opgave 19

Het verband tussen de (gemiddelde) lengte in cm en het (gemiddelde) gewicht in kg voor kinderen tussen en jaar wordt gegeven door de formule

De constanten en hangen af van de leefomstandigheden. Voor de westerse wereld geldt (in één decimaal nauwkeurig).

a

Herleid de gegeven formule naar de vorm .

b

Hoe lang is een gemiddelde westerse twaalfjarige als ze m lang is?

verder | terug