Machtsfuncties > Kwadratische functies
123456Kwadratische functies

Inleiding

Je gaat nu dieper in op de eigenschappen van machtsfuncties met een exponent `2` , kwadraten dus. Kwadratische functies zijn functies waarvan de grafieken kunnen ontstaan door transformaties van de grafiek van `y=x^2` . De grafieken van kwadratische functies zijn parabolen. De eigenschappen van die kwadratische functies kun je gebruiken om kwadratische vergelijkingen op te lossen en om formules bij gegeven parabolen op te stellen.

Je leert in dit onderwerp:

  • de eigenschappen van een kwadratische functie afleiden uit het functievoorschrift;

  • kwadratische vergelijkingen oplossen;

  • een passend functievoorschrift opstellen bij een parabool die de grafiek is van een kwadratische functie.

Voorkennis:

  • algebra├»sch vergelijkingen oplossen;

  • transformaties van functies toepassen.

verder | terug