Machtsfuncties > Meer machtsfuncties
123456Meer machtsfuncties

Inleiding

Alle functies die door transformatie kunnen ontstaan uit `y=x^p` (waarin `p` elk willekeurig reëel getal kan zijn) zijn machtsfuncties.
Dat geldt ook voor een gebroken functie `f` met bijvoorbeeld als functievoorschrift `f(x) = 2/(x+4) + 5` , want dit is te schrijven als `f(x) = 2(x+4)^(text(-)1) + 5` .
En het geldt voor een wortelfunctie `g` met bijvoorbeeld als functievoorschrift `g(x) = 2sqrt(x+4) + 5` , want dit kun je schrijven als `g(x) = 2(x+4)^(0,5) + 5` .
Over dergelijke functies gaat het hier.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met gebroken functies waarvan de grafiek een hyperbool is;

  • werken met wortelfuncties waarvan de grafiek een halve parabool is.

Voorkennis:

  • werken met machtsfuncties in het algemeen;

  • transformaties toepassen op functies;

  • vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch oplossen.

verder | terug