Machtsfuncties > Meer machtsfuncties
123456Meer machtsfuncties

Inleiding

Alle functies die door transformatie kunnen ontstaan uit (waarin elk willekeurig reëel getal kan zijn) zijn machtsfuncties.
Dat geldt ook voor een gebroken functie met bijvoorbeeld als functievoorschrift , want dit is te schrijven als .
En het geldt voor een wortelfunctie met bijvoorbeeld als functievoorschrift , want dit kun je schrijven als .
Over dergelijke functies gaat het hier.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met gebroken functies waarvan de grafiek een hyperbool is;

  • werken met wortelfuncties waarvan de grafiek een halve parabool is.

Voorkennis:

  • werken met machtsfuncties in het algemeen;

  • transformaties toepassen op functies;

  • vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch oplossen.

verder | terug