Periodieke functies > Radialen
123456Radialen

Inleiding

Een punt dat met een vaste snelheid over een cirkel beweegt, volgt een eenparige cirkelbeweging. Dit is een belangrijk periodiek verschijnsel. De hoogte van dit punt boven de horizontale as kun je met behulp van de sinus van de draaihoek berekenen. Heeft de cirkel een straal van `1` dan is die hoogte gelijk aan de sinus van de hoek. Bij de eenparige cirkelbeweging komt vanzelf een nieuwe manier tevoorschijn om de grootte van een hoek aan te geven: in radialen in plaats van in graden.

Je leert in dit onderwerp:

  • graden omrekenen naar radialen en omgekeerd;

  • werken met de exacte waarden van sinus en cosinus ook voor niet-scherpe hoeken m.b.v. de symmetrie-eigenschappen van de eenheidscirkel.

Voorkennis:

  • de formule voor de omtrek van een cirkel;

  • werken met sinus en cosinus in rechthoekige driehoeken.

verder | terug