Periodieke functies > Radialen
123456Radialen

Toepassen

In de studie van periodieke verschijnselen wordt het begrip hoeksnelheid gebruikt.
De hoeksnelheid `omega` van een object dat gelijkmatig beweegt over een cirkel, in radialen per tijdseenheid, is gedefinieerd als:
`omega = (2pi)/T`
Hierin is `T` de omwentelingstijd, dat is de tijd die één complete omwenteling duurt.

Een ander begrip is de raaksnelheid.
Dit is de afstand die een vast punt dat gelijkmatig beweegt over een cirkel, per tijdseenheid aflegt.

Opgave 15

De omtrek van de aarde (om de evenaar) is ongeveer `40075` km.

a

Hoe groot is de hoeksnelheid van de rotatie van de aarde om haar eigen as, in radialen per uur?

b

Stel je voor dat je op de evenaar stilstaat. Wat is je raaksnelheid (km/h)? Rond af op één decimaal.

c

Gebruik de resultaten uit a en b en onderzoek het verband tussen de hoeksnelheid `omega` en raaksnelheid `v` van de aarde. Onderzoek vervolgens het verband tussen hoeksnelheid en raaksnelheid van roterende objecten in het algemeen.

verder | terug