Periodieke functies > Radialen
123456Radialen

Voorbeeld 1

Gebruik bij het omrekenen van graden naar radialen: `360^@` is gelijk aan `2π` radialen.
Hieruit volgt:

  • `1^@` wordt `(2π)/360 = 1/180 π` rad.

  • `90^@` wordt `90 * (2π)/360 = 1/2 π` rad.

En omgekeerd:

  • `1` rad komt overeen met `(360/(2π))^@ = 57,295...^@` .

  • `1/6 π` rad komt overeen met `(1/6 π *360/(2π))^@ = 30^@` .

Je kunt zo deze handige tabel maken:

graden `360` `180` `90` `45` `30` `1`
radialen `2pi` `pi` `1/2 pi` `1/4 pi` `1/6 pi` `1/180 pi`
Opgave 5

Neem de tabel over en vul hem in.

graden `0` `18` `220` `540`
radialen `5/9pi` `2 pi`
verder | terug