Periodieke functies > Radialen
123456Radialen

Testen

Opgave 16

Geef de antwoorden exact indien mogelijk, anders in drie decimalen benaderd.

a

Deze hoeken zijn gegeven in graden. Reken om naar radialen, tussen `0` en `2pi` :
`60^@` , `45^@` , `180^@` , `300^@` , `330^@` , `350^@` , `text(-)350^@` .

b

Deze booglengtes van een eenheidscirkel zijn gegeven in radialen. Bereken de bijbehorende hoeken in graden.
`π` , `1/3 π` , `text(-)1/4 π` , `2 π` , `5/6 π` , `13/12 π` , `2` , `5/3 π` .

Opgave 17

Gegeven `sin(x) = 0,25` .

a

Geef in een eenheidscirkel alle waarden van `x` met `0 le x lt 2 π` aan die hieraan voldoen.

b

Schrijf alle waarden van `x` op die hieraan voldoen. Benaderingen in drie decimalen nauwkeurig.

Opgave 18
a

Bereken `sin(1/4 π + 1/3 π)` en `sin(1/4 π) + sin(1/3 π)` . Verklaar het verschil.

b

Bereken `sin(1/4 π)` en `sin(text(-)3/4 π)` exact. Verklaar de overeenkomst.

c

Laat zien dat `sin(text(-)x) = sin(π+x)` met behulp van een eenheidscirkel.

verder | terug