Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
123456Sinus- en cosinusfuncties

Verwerken

Opgave 11

Gegeven is de functie `f(x) = sin(x)` met domein `[0, 4pi]` .

a

Plot de grafiek van `f` op het gegeven domein.
Hoeveel periodes zijn zichtbaar?

b

Je weet `sin(text(-)1/4pi) = text(-)1/2sqrt(2)` . Voor welke andere waarden op het domein is de sinus even groot?

Opgave 12

Voor welke exacte waarden voor `x` in het domein `[text(-)4pi, 4pi]` heeft `cos(x)` eenzelfde waarde als `cos(0,8)` ?

Opgave 13

Gegeven is de functie `f(x) = text(-)sin(x-3) + 2` met domein `[0, 4pi]` .

a

Plot de grafiek van `f` .

b

Hoe ontstaat door transformaties de grafiek van `f` uit die van `y = sin(x)` ?

c

Geef de coördinaten van de toppen.

Opgave 14

Gegeven is de functie `f(x) = 0,5cos(x+pi)+4` met domein `[text(-)2pi, 4pi]` .

a

Plot de grafiek van `f` .

b

Hoe ontstaat door transformaties de grafiek van `f` uit die van `y = cos(x)` ?

c

Geef de coördinaten van de toppen.

Opgave 15

Hoe ontstaat door transformaties de grafiek van `f(x) = 2cos(x-pi) - 6` uit de grafiek van `y = sin(x)` ?

verder | terug