Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
123456Sinus- en cosinusfuncties

Voorbeeld 1

Maak op de grafische rekenmachine de grafiek van `y=sin(x)` op het domein `[text(-)2pi, 4pi]` .

`sin(1/6 pi) = 1/2` , voor welke andere waarden op het gegeven domein is de sinus even groot?

> antwoord

Gebruik de symmetrie van de grafiek.

`sin(1/6 pi) = sin(pi-1/6 pi) = sin(5/6 pi) = 1/2`

De periode van `y=sin(x)` is `2pi` .
Daarom geldt dat `sin(x) = 1/2` als `x = 1/6 pi+k*2pi vv x = 5/6 pi+k*2pi` .

Voor de volgende waarden binnen het gegeven domein is `sin(x) = 1/2` :
`x = text(-)1 5/6 pi` , `x = text(-)1 1/6 pi` , `x = 1/6 pi` , `x = 5/6 pi` , `x = 2 1/6 pi` en `x = 2 5/6 pi` .

Opgave 5
a

Plot de grafiek van `y = sin(x)` op het domein `[text(-)3pi, 5pi]` .

b

Je weet `sin(pi/4) = 1/2 sqrt(2)` . Voor welke waarden op het gegeven domein is de sinus even groot?

Opgave 6

Gegeven is de functie `f(x) = sin(x)` met domein `[0; 6,5pi]` .

a

Plot de grafiek van `f` . Hoeveel periodes zijn zichtbaar?

b

Voor welke waarden van `x` in het gegeven domein, geldt `f(x) = sin(text(-)0,1)` ? Rond af op drie decimalen.

verder | terug