Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
123456Sinus- en cosinusfuncties

Voorbeeld 3

Hoe ontstaat door transformaties de grafiek van `f(x) = 2cos(x-pi)+1` uit de standaardgrafiek van `y = cos(x)` ?

> antwoord

De grafiek van `f` ontstaat uit de grafiek van `y = cos(x)` door achtereenvolgens:

  • Translatie ten opzichte van de `y` -as met `pi` .

  • Vermenigvuldiging ten opzichte van de `x` -as met `2` .

  • Translatie ten opzichte van de `x` -as met `1` .

Opgave 9

Hoe ontstaat door transformaties de grafiek van `f(x) = 0,5cos(x + 0,25pi) - 3` uit de grafiek van `y = cos(x)` ?

Opgave 10

Gegeven is de functie `f(x) = text(-)2sin(x-1) + 4` .

a

Door welke transformaties kan de grafiek van `f` uit die van `y=sin(x)` ontstaan?

b

Hoe groot is het maximum van `f` ?

c

Hoe groot is het minimum van `f` ?

verder | terug