Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
123456Sinus- en cosinusfuncties

Verkennen

Opgave V1

Maak op je grafische rekenmachine de grafiek van `f(x) = sin(x)` met domein `[text(-)2pi, 4pi]` . Neem `x` in radialen.

a

Leg uit waarom de hoogste waarde die `sin(x)` kan aannemen `1` is.

b

Voor welke waarden van `x` is `sin(x) = text(-)1` ?

c

De waarden van `f` herhalen zich steeds. Waarom is dat zo?

d

Maak ook de grafieken van `y_2 = 2 sin(x)` , `y_3 = sin(2x)` , `y_4 = sin(x) + 2` en `y_5 = sin(x+2)` . Verklaar welke transformaties hier worden toegepast.

verder | terug