Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
123456Sinus- en cosinusfuncties

Inleiding

Nu je weet dat draaihoeken alle waarden (zowel in graden als in radialen) kunnen aannemen en dat daar steeds een waarde voor de sinus en een waarde voor de cosinus van die hoek bij horen, kun je gaan kijken naar de grafieken van `y = sin(x)` en `y = cos(x)` . En je zult zien dat daarbij een herhaling optreedt met een vaste periode. Daarover gaat dit onderdeel. Je neemt `x` altijd in radialen.

Je leert in dit onderwerp:

  • met de functie en de grafiek van `y = sin(x)` en transformaties daarvan werken;

  • met de functie en de grafiek van `y = cos(x)` en transformaties daarvan werken.

Voorkennis:

  • werken met sinus en cosinus van hoeken in radialen en met de eenheidscirkel;

  • werken met transformaties van grafieken.

verder | terug