Periodieke functies > Sinus- en cosinusfuncties
123456Sinus- en cosinusfuncties

Testen

Opgave 18

Gegeven is de functie `f(x) = 4 sin(x)+1` op `[text(-)2 π, 4 π]` .

a

Door welke transformaties kan de grafiek van `f` ontstaan uit die van `y = sin(x)` ?

b

Plot de grafiek van `f` . Hoeveel periodes krijg je in beeld?

c

Bepaal alle toppen van de grafiek van `f` .

Opgave 19

Je weet dat `cos(1/3 pi) = 0,5` . Welke waarden van `x` geldt ook dat `cos(x) = 0,5` als `x` in het domein `[5pi, 8pi]` zit?

verder | terug