Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
123456Vergelijkingen met sin en cos

Toepassen

In de figuur zie je een schematische weergave van een krukstang die aan een zuiger is bevestigd. Als de zuiger op en neer beweegt, draait de krukstang rond.
Punt zit helemaal rechts op de cirkel op .
Gegeven is decimeter.
De krukstang draait tegen de wijzers van de klok in, is de draaihoek.

De hoogte van het punt ten opzichte van de horizontale stippellijn is .

Opgave 17

Bekijk de formule voor de hoogte van punt boven de horizontale stippellijn.

a

In welke eenheid is uitgedrukt?

b

Welke periode heeft als in graden wordt uitgedrukt?
En als in radialen wordt uitgedrukt?

c

Kun je een voordeel noemen van het werken met radialen ten opzichte van het werken met graden?

Het werken met decimeters als eenheid is niet gebruikelijk, liever werk je met meter, centimeter, millimeter.

d

Hoe wordt het functievoorschrift voor de hoogte als je in mm werkt?
En wat verandert er dan aan de grafiek?

Opgave 18

De formule voor in cm als functie van in radialen is .

a

Maak de grafiek van .

b

Bij welke waarden voor is cm?

c

Bij welke waarden voor is cm?

verder | terug