Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
123456Vergelijkingen met sin en cos

Voorbeeld 1

Los op: met in .
Gebruik twee manieren: met de grafische rekenmachine en exact. Maak gebruik van symmetrie.

> antwoord

Plot de grafieken van en op het gegeven interval met venster . Dit geeft vier oplossingen.

De eerste oplossing is: .

De andere oplossingen zijn:

De eerste oplossing is exact: .

Op het gegeven interval zijn de vier oplossingen:

Opgave 5

Los op .

a

Geef alle oplossingen, afgerond op drie decimalen.

b

Geef alle exacte oplossingen.

c

Geef alle exacte oplossingen op het interval .

Opgave 6

Bekijk de grafiek van . Zorg dat je in ieder geval één complete periode in beeld hebt.

a

Los exact op:

b

Geef alle exacte oplossingen op het interval .

c

Geef de oplossingen op het interval . Rond af op drie decimalen.

verder | terug