Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
123456Vergelijkingen met sin en cos

Voorbeeld 4

Los op: .

> antwoord

Plot .

Herleid tot .

De oplossingen binnen één periode zijn (zie de grafiek): .

De ongelijkheid klopt binnen deze periode voor .

Dit herhaalt zich elke periode, dus de volledige oplossing is:
.

Opgave 10

Gegeven is de functie .

a

Plot deze grafiek op .

b

Los . Rond af op twee decimalen.

c

Los exact op.

d

Los exact op.

e

Waarom kun je niet oplossen?

verder | terug