Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
123456Vergelijkingen met sin en cos

Verkennen

Opgave V1

Gebruik deze grafiek van en de symmetrie ervan. Hij is gemaakt in GeoGebra.

a

Los op: met in . Geef je antwoord in drie decimalen nauwkeurig.

b

Los op: voor elke mogelijke waarde van . Geef je antwoord in drie decimalen nauwkeurig.

c

Los op: met in . Geef je antwoord exact.

d

Los op: voor elke mogelijke waarde van . Geef je antwoord exact.

verder | terug