Periodieke functies > Vergelijkingen met sin en cos
123456Vergelijkingen met sin en cos

Testen

Opgave 19

Bekijk de grafiek van .
Los de volgende vergelijkingen op. Geef waar mogelijk exacte oplossingen en anders benaderingen in drie decimalen nauwkeurig.

a

b

c

Opgave 20

Gegeven is de functie op .

a

Bereken alle nulpunten van de grafiek van in twee decimalen nauwkeurig.

b

Los op .

Opgave 21

Los exact op: .

verder | terug