Periodieke functies > Sinusoïden
123456Sinusoïden

Verwerken

Opgave 7

De grafieken van de functies zijn sinusoïden. Geef van iedere sinusoïde de periode en de amplitude. Plot de grafiek zodat je twee periodes ziet.

a

b

c

d

Opgave 8

Los algebraïsch op. Rond indien nodig af op drie decimalen.

a

b

c

d

Opgave 9

Gegeven is de functie met op .

a

Bepaal het bereik van .

b

Bereken alle nulpunten van de grafiek van deze functie.

c

Los op:

Opgave 10

Gegeven is . De volgende functies hebben voor de juiste keuze van de parameter dezelfde grafiek als functie . Bepaal telkens die parameter.

a

b

c

Opgave 11

De hoogte boven de grond van iemand die zich in een reuzenrad bevindt, kun je beschrijven door:

Hierin is uitgedrukt in meter en in seconden.

a

Plot .

b

De getallen en uit de formule hebben een betekenis voor het reuzenrad. Welke?

c

Na één periode is het reuzenrad precies één keer rondgedraaid. Bepaal de periode in seconden.

d

Bereken hoe lang het bakje van een reuzenrad hoger dan meter boven de grond zit.

verder | terug