Periodieke functies > Sinusoïden
123456Sinusoïden

Voorbeeld 2

De functie met is gedefinieerd op .
Bepaal de periode, de amplitude, de evenwichtsstand en de horizontale verschuiving om de grafiek goed in beeld te krijgen.
Los op: in drie decimalen nauwkeurig.

> antwoord

De periode is .

De amplitude is en de evenwichtsstand is , dus het maximum is en het minimum is .

De horizontale verschuiving is . Kies venster bijvoorbeeld .

Los op:

De benaderde oplossing vind je ook met de rekenmachine.

Uit de grafiek lees je de oplossing van de ongelijkheid af: .

Opgave 4

Gegeven is de functie met .

a

Bepaal de periode, de amplitude, de evenwichtsstand en de horizontale verschuiving om de vensterinstellingen te bepalen waarmee je de grafiek goed in beeld krijgt.

b

Bereken de coördinaten van alle toppen.

c

Los op:

verder | terug