Periodieke functies > Sinusoïden
123456Sinusoïden

Practicum

Met AlgebraKIT kun je oefenen met bepalen van de periode, de amplitude en de evenwichtsstand van een sinusoïde. Je ziet hier alleen vergelijkingen met sinus, het gaat soms om exacte waarden. Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
Met krijg je een nieuwe opgave.

verder | terug