Periodieke functies > Sinusoïden
123456Sinusoïden

Testen

Opgave 14

Bepaal van de volgende functies de periode, de amplitude, de evenwichtslijn en de horizontale verschuiving ten opzichte van of .

a

b

c

Opgave 15

Gegeven is de functie met op .

a

Bepaal het bereik van .

b

Bereken alle nulpunten van op het gegeven interval.

c

Los op: .

verder | terug