Periodieke functies > Sinusoïden
123456Sinusoïden

Theorie

Door transformaties van de grafiek van kun je functies van de vorm maken.

De grafieken van de op deze manier getransformeerde functies heten sinusoïden.

De grafiek van de functie is ook een sinusoïde, want is een verschoven sinusgrafiek.

Voor elke sinusoïde geldt:

  • de amplitude (maximale uitwijking van de evenwichtslijn) is

  • de periode is , dit betekent:

  • de horizontale verschuiving is , dit is een translatie ten opzichte van de -as

  • de evenwichtsstand is de lijn

verder | terug