Periodieke functies > Periodieke modellen
123456Periodieke modellen

Inleiding

Je hebt tot nu toe berekeningen gemaakt en grafieken getekend bij gegeven sinusoïden. Het omgekeerde kan ook: bij een gegeven grafiek van een sinusoïde de formule opstellen. Met die formule kun je snel nieuwe punten van de grafiek vinden.

Verder kun je periodieke verschijnselen waarvan de grafiek golfvormig is, vaak goed benaderen met een sinusoïde. Die sinusoïde is dan een model voor het verschijnsel.

Je leert in dit onderwerp:

  • bij een getekende sinusoïde de formule opstellen;

  • sinusoïden gebruiken als model voor een periodiek verschijnsel.

Voorkennis:

  • de grafiek van een sinusoïde (zowel met sin als cos) tekenen;

  • de periode, de amplitude, de evenwichtslijn en de horizontale verschuiving van een sinusoïde aflezen uit de formule, dan wel uit de grafiek.

verder | terug