Veranderingen > In grafieken
12345In grafieken

Inleiding

In de Delta Nederland verandert de waterstand voortdurend. De veranderingen worden beschreven met eb, laagwater, vloed en hoogwater. Tussen hoogwater en laagwater daalt het water. Maar stijging en daling zijn niet constant: vlak voor hoogwater neemt de stijging langzaam af en na hoogwater neemt de daling een paar uur lang toe.

Je leert in dit onderwerp:

  • toenemende, afnemende en constante stijging en daling in een grafiek herkennen;

  • een toenamediagram maken bij een gegeven grafiek of een gegeven functievoorschrift;

  • een toenamediagram interpreteren

  • vanuit een gegeven toenamediagram een mogelijke grafiek maken.

Voorkennis:

  • grafieken in beeld brengen met de grafische rekenmachine;

  • grafieken van functies tekenen;

  • aflezen en toepassen van intervalnotaties;

  • functiewaarden aflezen en berekenen.

verder | terug