Veranderingen > In grafieken
123456In grafieken

Inleiding

In de Delta Nederland verandert de waterstand voortdurend. De veranderingen worden beschreven met eb, laagwater, vloed en hoogwater. Tussen hoogwater en laagwater daalt het water. Maar stijging en daling zijn niet constant: vlak voor hoogwater neemt de stijging langzaam af en na hoogwater neemt de daling een paar uur lang toe.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen stijgend en dalend en constant gebruiken bij grafieken;

  • toenemende, afnemende en constante stijging en daling herkennen;

  • (lokale) maxima en minima van een grafiek bepalen.

Voorkennis:

  • grafieken van functies tekenen en in beeld brengen met bijvoorbeeld de grafische rekenmachine;

  • werken met functievoorschriften, functiewaarden berekenen.

verder | terug