Veranderingen > Per stap
123456Per stap

Inleiding

Om veranderingen van grafieken nauwkeurig te beschrijven kijk je naar de toenames (of afnames) van de uitkomsten bij toename van de invoerwaarden met een vaste stapgrootte. Bijvoorbeeld bij een functie `y = f(x)` bekijk je de toename van `y` bij een toename van `x` met een vaste stapgrootte. Je maakt van die toenames een toenamediagram.

Je leert in dit onderwerp:

  • een toenamediagram maken bij een gegeven grafiek of een gegeven functievoorschrift;

  • de invloed van de stapgrootte op het toenamediagram bepalen;

  • vanuit een gegeven toenamediagram (en "beginwaarde" ) een mogelijke grafiek van de functie samenstellen of bepalen.

Voorkennis:

  • grafieken van functies tekenen en in beeld brengen met bijvoorbeeld de grafische rekenmachine;

  • werken met functievoorschriften, functiewaarden berekenen;

  • (toenemende, afnemende of constante) stijging en daling, maximum en minimum herkennen.

verder | terug