Veranderingen > Per stap
123456Per stap

Voorbeeld 1

Bekijk de grafiek van het verloop van de koers van de dollar gedurende vijf dagen. Op dag 1 was een euro in dollars 1,19 waard.
Maak er een toenamediagram bij met stapgrootte dag.

> antwoord

Maak eerst een tabel met de toenames:

dag
toename (cent) -

Zet vervolgens deze toenames verticaal in een diagram uit:

Opgave 2

Bekijk de grafiek gemaakt met GeoGebra.

Je laat de waarden van oplopen met een stapgrootte . De bijbehorende verandering van de functiewaarden kun je in een tabel zetten.

a

Maak een toenametabel die begint bij .

b

Teken het bijpassende toenamediagram.

verder | terug