Veranderingen > Per stap
123456Per stap

Voorbeeld 2

In de applet kun je bij de functie met voorschrift op het interval met een stapgrootte van een toenamediagram tekenen. Maak dit toenamediagram.

> antwoord

Vergroot steeds de -waarde van het punt met stapgrootte . Je ziet het toenamediagram ontstaan.

Je kunt ook met de grafische rekenmachine een toenametabel maken. Hier zie je hoe dat gaat bij een stapgrootte van .

Opgave 3

Teken zelf het toenamediagram bij de functie uit het Voorbeeld 2.
Neem een stapgrootte van en gebruik je grafische rekenmachine.

Opgave 4

Maak op de grafische rekenmachine de grafiek van de functie van met voorschrift op het interval .

a

Maak een toenametabel met stapgrootte die begint bij .

b

Wat weet je op grond van alleen de toenametabel van het maximum van deze functie?

Het maximum ligt tussen en , want bij die waarden horen dezelfde toenamen.

Het maximum ligt tussen en , want bij die waarden horen de grootste toenamen.

Het maximum ligt bij , want precies daar gaan de toenamen over in afnamen.

Het maximum ligt tussen en , daar gaan de toenamen over van positief in negatief.

c

Teken het bijpassende toenamediagram.

verder | terug