Veranderingen > Per stap
123456Per stap

Testen

Opgave 13

Je ziet hier de grafiek van de lengte van een man vanaf zijn 12de levensjaar tot zijn huidige leeftijd.

a

Maak bij deze grafiek een toenamediagram met een stapgrootte van jaar.

b

Hoe kun je aan het toenamediagram zien dat de grafiek nooit daalt?

c

Waarom mag je op grond van het toenamediagram alleen niet de conclusie trekken dat de grafiek nooit daalt?

d

Gedurende welke periode is zijn lengte constant? Hoe zie je dat aan het toenamediagram?

e

Gedurende welke perioden is de groeisnelheid constant? Hoe zie je dat aan het toenamediagram?

Opgave 14

Bekijk met de grafische rekenmachine de grafiek van de functie op het interval .

a

Teken een toenamediagram met een stapgrootte van .

b

Hoe zie je aan het toenamediagram dat er precies één interval is waarop de grafiek van afnemend daalt?

c

Hoe kun je in het toenamediagram de plaats van de extremen van de functie terugvinden?

Opgave 15

De Amerikaanse dollar stond op een dinsdag op een koers van 1,22 ten opzichte van de euro. Het toenamediagram heeft betrekking op een week van zondag tot en met vrijdag. In het diagram zie je de toename of afname van de koers per dag in tienden van centen nauwkeurig. Teken een grafiek waarin de koers van de dollar in de loop van die week zichtbaar is.

verder | terug