Veranderingen > Per stap
123456Per stap

Theorie

Bekijk deze grafiek op het interval: .

Als je de waarden van met een vaste stapgrootte laat toenemen, kun je daarbij een tabel maken met de toenamen van de functiewaarden.
Als je als stapgrootte neemt, dan ziet die tabel er zo uit:

Je kunt nu het bij de tabel behorende toenamediagram maken met de applet.

De hoogte van het staafje bij is bijvoorbeeld . Dus het staafje bij wordt hoog. Bij een negatieve toename teken je het staafje naar beneden, bij bijvoorbeeld teken je het staafje naar beneden.

Als je het functievoorschrift weet, kun je de grafische rekenmachine gebruiken om een toenametabel te tekenen. Je voert dan en in, waarin de gegeven functie is. Als je nu met de grafische rekenmachine een tabel met stapgrootte maakt, krijg je de toenametabel. Een toenamediagram kan de rekenmachine niet maken.

verder | terug