Veranderingen > Differentiequotiënt
123456Differentiequotiënt

Theorie

Bekijk de grafiek van de functie `y = f(x)` .

De gemiddelde verandering van de functie `f` op het interval `[a, b]` is: `(Δy)/(Δx) = (f(b)-f(a))/(b-a)` .

Deze verhouding tussen het verschil van de functiewaarden in de uiteinden van het interval en het verschil van beide `x` -waarden noem je het differentiequotiënt van de functie `f` op het interval `[a, b]` . Differentie betekent verschil en quotiënt is de uitkomst van een deling.

In de grafiek van `f` is dit differentiequotiënt gelijk aan het hellingsgetal of de richtingscoëfficiënt van de lijn door `A(a, f(a))` en `B(b, f(b))` .

verder | terug