Veranderingen > Differentiaalquotiënt
123456Differentiaalquotiënt

Verkennen

Opgave V1

Met een zeilwagen die Stevin in de zeventiende eeuw uitvond kun je veranderingen van de snelheid bestuderen.

In deze opgave wordt zo'n zeilwagen klaargemaakt, de zeilen worden gehesen. De zeilwagen gaat steeds sneller, er staat een flinke wind. Bij benadering geldt voor de afgelegde afstand `s` in meter de formule `s = 1,2 t^2` waarin de tijd `t` wordt gemeten in seconden.

a

Hoeveel m heeft de zeilwagen na `5` s afgelegd en hoe snel rijdt hij dan?

b

Kun je een formule opstellen voor de snelheid `v` in m/s van de zeilwagen als functie van  `t` ?

verder | terug