Veranderingen > Differentiaalquotiënt
123456Differentiaalquotiënt

Testen

Opgave 14

Een hoeveelheid `H` (in kilogram) groeit exponentieel volgens de formule `H(t) = 2500 * 1,2^t` met `t` in dagen.

a

Bereken de gemiddelde toename van deze hoeveelheid op het interval `[0, 4]` .

b

Bereken de toenamesnelheid van deze hoeveelheid op `t=4` met behulp van de grafische rekenmachine.

c

Deze toenamesnelheid op `t = 4` kun je in de grafiek aangeven. Leg uit hoe dat gaat.

Opgave 15

Gegeven is de functie `f(x) = x^2 + 4` .

a

Bereken het differentiaalquotiënt van `f` voor `x = 3` met behulp van een rij differentiequotiënten. Controleer je antwoord met de grafische rekenmachine.

b

Stel een vergelijking op van de raaklijn voor `x = 3` aan de grafiek van `f` .

c

Noem een punt op de grafiek van `f` waarvan het hellingsgetal van de raaklijn aan `f` door dat punt `0` is.

verder | terug