Veranderingen > Hellingsgrafiek
123456Hellingsgrafiek

Inleiding

Je kunt bij veel functies in een punt van de grafiek de helling van die grafiek berekenen. Bij de meeste `x` -waarden hoort wel een hellingsgetal. En dus kun je een grafiek maken van het hellingsgetal afhankelijk van de waarde van `x` . Zo'n "hellingsgrafiek" zegt dan weer het nodige over de grafiek van de functie zelf.

Je leert in dit onderwerp:

  • bij een gegeven grafiek een hellingsgrafiek schetsen;

  • bij een gegeven functievoorschrift een hellingsgrafiek tekenen en in eenvoudige gevallen het voorschrift van de hellingsfunctie bepalen;

  • uit een gegeven hellingsgrafiek gegevens over de bijbehorende functie aflezen;

  • werken met tekenschema's van de hellingswaarden van een functie.

Voorkennis:

  • werken met functievoorschriften, functiewaarden berekenen;

  • (toenemende, of afnemende, of constante) stijging en daling, maximum en minimum herkennen;

  • met een differentiequotiënt de gemiddelde verandering op een interval uitrekenen;

  • met een differentiaalquotiënt de verandering voor een bepaalde invoerwaarde berekenen.

verder | terug