Veranderingen > Hellingsgrafiek
123456Hellingsgrafiek

Toepassen

Opgave 15Elektrische auto
Elektrische auto

Een elektrische auto trekt op als het stoplicht op groen springt. Voor de afgelegde weg geldt: waarin de afgelegde weg in meters en de tijd in seconden. (Een elektrische auto hoeft niet te schakelen.)

a

De snelheid van deze auto wordt uitgedrukt in meter per seconde. Teken de grafiek van de snelheid van deze auto als functie van de tijd .

b

Als het goed is, is je grafiek van de snelheid een rechte lijn. Stel een bijpassende formule op voor de snelheid .

c

Na hoeveel seconden is de snelheid meer dan km/h? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

verder | terug