Afgeleide functies > Het begrip afgeleide
1234567Het begrip afgeleide

Testen

Opgave 14

Bekijk de grafiek van de functie op het interval .

a

Bereken de gemiddelde verandering van op dit interval.

b

Stel een functievoorschrift op voor de afgeleide .

c

Bereken de afgeleide van voor .

d

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van voor .

Opgave 15

De kosten (in euro) voor de productie van liter van een bepaalde chemische stof bedragen .

a

Met behulp van het differentiequotiënt over het interval kun je een formule opstellen voor . Stel die formule op, laat duidelijk zien hoe je te werk gaat.

b

Hoe kun je aan de gevonden afgeleide zien, dat de kosten blijven stijgen bij toenemende ?

verder | terug