Afgeleide functies > Differentiëren
1234567Differentiëren

Voorbeeld 1

Bepaal de afgeleide van de functie .

> antwoord

De afgeleide is:

Opgave 3

Bepaal de afgeleide van de volgende functies door te differentiëren met behulp van de differentieerregels.

a

b

c

d

Opgave 4

De constante functie kun je ook beschouwen als een machtsfunctie. Ga na dat dan ook de machtsregel geldt.

verder | terug