Afgeleide functies > Differentiëren
1234567Differentiëren

Voorbeeld 2

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van de functie voor .

> antwoord

Voor de vergelijking van de raaklijn heb je het hellingsgetal nodig.
Deze functie is geschreven als het product van twee functies en niet als som. Schrijf het functievoorschrift eerst als een som (verschil) van machtsfuncties en constante functies. Haakjes wegwerken geeft:

De afgeleide is:

De vergelijking van de raaklijn heeft de vorm ., dus de vergelijking is .

De raaklijn gaat door het punt , dat vul je in de vergelijking in:

De vergelijking van de raaklijn is:

Opgave 5

Gegeven is de functie

a

Een functievoorschrift in deze vorm is handig als je de nulpunten van de functie wilt bepalen. Bereken die nulpunten.

b

Bereken de afgeleide van deze functie.

c

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek voor .

verder | terug