Afgeleide functies > Differentiëren
1234567Differentiëren

Voorbeeld 3

Gegeven is de functie met voorschrift: .
Bereken de punten en van de grafiek van waarin de helling gelijk is aan .

> antwoord

Differentieer de functie:

De helling van de grafiek van is wanneer :

De bijbehorende -coördinaten zijn en .
De gevraagde punten zijn en .

Opgave 6

Gegeven is de functie .

a

Bereken met behulp van de afgeleide het hellingsgetal van de raaklijn aan de grafiek van voor .

b

Er zijn punten op de grafiek van waarin de helling de waarde heeft.
Bereken de coördinaten van die punten.

verder | terug