Afgeleide functies > Differentiëren
1234567Differentiëren

Verkennen

Opgave V1

In de applet zie je (rood) de grafiek van functies van de vorm .
In blauw zie je de grafiek van de bijbehorende hellingsfunctie, de afgeleide.

Stel je in , en dan heb je de grafiek van .

a

Ga na, dat dan de gevonden hellingsgrafiek overeen komt met de grafiek van .
Controleer dat je deze afgeleide ook krijgt door het differentiaalquotiënt op te berekenen.

b

Bekijk ook andere kwadratische functie van de vorm functie . Probeer vooraf te bedenken welk voorschrift bij de hellingsfunctie zou moeten passen. En controleer dan of je gelijk hebt.
Doe hetzelfde voor derdegraadsfuncties van de vorm .
En voor functies van de vorm en .
Werk bijvoorbeeld in tweetallen en bedenk een manier om de afgeleide te vinden zonder met differentiequotiënten te werken.

verder | terug