Afgeleide functies > Differentiëren
1234567Differentiëren

Testen

Opgave 14

Differentieer de volgende functies.

a

b

c

Opgave 15

Op de grafiek van de functie liggen de punten en .

a

Bereken het hellingsgetal van deze functie in het punt met behulp van de afgeleide.

b

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van in het punt .

c

Er zijn twee punten op de grafiek van waarin de richtingscoëfficiënt van de raaklijn gelijk is aan . Bereken exact de -coördinaten van die punten.

d

Er zijn twee punten op de grafiek van die een raaklijn hebben evenwijdig aan de lijn . Bereken exact de -coördinaten van die punten.

Opgave 16

is een functie van waarvoor geldt: .

a

Bepaal de afgeleide van deze functie.

b

Deze afgeleide heeft twee nulwaarden. Welke betekenis hebben die nulwaarden voor de functie?

c

Bereken de nulwaarden van de afgeleide .

d

Voor welke waarden van is de functie dalend?

verder | terug