Afgeleide functies > Transformaties en afgeleiden
1234567Transformaties en afgeleiden

Inleiding

Je hebt gezien, hoe handig differentiëren is bij het berekenen van hellingsgetallen. Alleen kun je dit nog maar op een beperkt aantal functies toepassen. Eigenlijk alleen op functies die bestaan uit machtsfuncties die je bij elkaar optelt (of van elkaar aftrekt).

Je gaat de techniek van het differentiëren uitbreiden naar transformaties van functies.

Je leert in dit onderwerp:

  • het differentiëren van functies van de vorm `f(x)+c` , `f(x+c)` , `c*f(x)` en `f(cx)` ;

  • hellingswaarden benaderen met behulp van transformaties.

Voorkennis:

  • op een gegeven functie de vier basistransformaties toepassen, het bijpassende functievoorschrift opschrijven en de bijpassende grafiek tekenen;

  • aan een gegeven functie herkennen uit welke functie hij door transformatie kan ontstaan en welke transformaties dit dan zijn;

  • functies differentiëren met de machtsregel, de constanteregel en de somregel.

verder | terug