Afgeleide functies > Transformaties en afgeleiden
1234567Transformaties en afgeleiden

Voorbeeld 2

De functie heeft voor een hellingswaarde van .
Welke hellingswaarde heeft de functie voor ?

> antwoord

Merk eerst op dat . Voor de afgeleide geldt daarom:

Dit geeft:

Opgave 4

Gegeven is de functie

a

De grafiek van is door transformatie te herleiden uit die van . Welke transformaties moet je dan toepassen?

b

Ga na dat . Bereken met behulp hiervan .

Opgave 5

De grafiek van de functie maak je door de grafiek van te vermenigvuldigen in de -richting.

a

Laat zien dat .

b

De vergelijking van de raaklijn aan de grafiek van voor is bij benadering . Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van voor .

verder | terug