Afgeleide functies > Transformaties en afgeleiden
1234567Transformaties en afgeleiden

Practicum

Met AlgebraKIT kun je oefenen met het differentiëren van getransformeerde functies. Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
LET OP: de uitwerkingen zijn hier nogal omslachtig omdat de "kettingregel" wordt gebruikt, terwijl je in dit onderdeel hebt leren werken met transformaties. Kijk daarom vooral of het eindantwoord overeen komt met jouw oplossing. Als dit niet zo is, ga dan terug naar Voorbeeld 1.
Met krijg je een nieuwe opgave.

verder | terug