Afgeleide functies > Transformaties en afgeleiden
1234567Transformaties en afgeleiden

Theorie

Gegeven is de grafiek van een functie met haar afgeleide .

 • Pas je op de grafiek een translatie van eenheden ten opzichte van de -as toe, dan krijg je de grafiek van met als afgeleide .
  De afgeleide van is .

 • Pas je op de grafiek een translatie van eenheden ten opzichte van de -as toe, dan krijg je de grafiek van met als afgeleide .
  De afgeleide van is .

 • Pas je op de grafiek een vermenigvuldiging met ten opzichte van de -as toe, dan krijg je de grafiek van met als afgeleide .
  Dus de afgeleide van is .

 • Pas je op de grafiek een vermenigvuldiging met ten opzichte van de -as toe, dan krijg je de grafiek van met als afgeleide .
  De afgeleide van is .

Bij het berekenen van hellingswaarden of differentiëren van ingewikkelde functies kunnen deze transformatieregels van pas komen.

verder | terug